Showing 1–24 of 97 results

Bảng viết bút lông có từ có thể tùy chọn là dòng sản phẩm bảng viết bút lông treo tường hoặc bảng viết bút lông có chân.
Đặc điểm nổi bật của bảng viết bút lông có từ là mặc định có ô ly vuông 5cm và có từ nên có thể đính hình ảnh hay thông báo bằng nam châm.

629,0008,165,000
-18%
1,941,0002,836,000