Hiển thị một kết quả duy nhất

295,0002,351,000
295,0002,351,000
-30%
295,0002,351,000
-30%
-21%
-30%
332,0003,065,000
295,0002,351,000